Seico, Sewer Installations Covering

Seico bvba is een jonge onderneming opgericht in 2013, die in haar maatschappelijke doelstellingen het herstellen en het renoveren van rioolinstallaties als core-business heeft ingeschreven. Seico is dus jong, maar is zeker niet zonder voorbereiding op de markt gekomen.
Immers hebben de zaakvoerders van het nieuwe bedrijf reeds bij de oprichting een bagage van 15 jaar ervaring in de rioleringswereld.

Door de groeiende vraag naar riool renovaties hebben wij beslist medio 2013 om SEICO op te richten. De groei van deze beide vragen is te wijten aan ons huidige economische klimaat, waarbij alles steeds goedkoper, sneller en beter moet gebeuren.

De technieken van Seico:

Rioolrenovatie is een duurzame oplossing die de levensduur van de riolen opmerkelijk verlengt.

Seico biedt u volgende technieken aan om tot een totaaloplossing te komen:

  • Gespecialiseerde techniek voor het herstellen van verzakte putdeksels
  • Injectietechnieken
  • Manuele putrenovatie
  • Machinale putrenovatie
  • Verticale re-lining
  • Put-in-put systeem

banner-partners-update