Seico, Sewer Innovation Company

Seico is een bedrijf die zijn focus heeft gelegd op het verdelen en ontwikkelen van innovatieve technieken en producten. Het eerste product die we jullie graag willen voorstellen is het opblaasbaar beschoeiingssysteem Smartshore®. Veiligheid wordt steeds belangrijker in de bouw en daar wilt Seico op inspelen.

Smartshore®

Het reduceren van de hinder voor het verkeer en de omwonenden is een absolute prioriteit bij hedendaagse rioleringswerken. Regelmatig duiken er dan ook innovatieve technieken op die op dat vlak een absolute meerwaarde betekenen. Een mooi voorbeeld hiervan is SMARTSHORE, opblaasbare sleufbekisting die het gebruik van zware machines of kranen overbodig maakt en die er dankzij haar grote drukweerstand voor zorgt dat het personeel of het materiaal niet bedolven worden onder grond, zand of andere putresten.

 

 Partners:

Lid bij: