Seico, qravitasiyalı və təzyiqli boru kəmərlərinin qazıntı olmadan bərpası üçün A - dan Z- yə layihə ortağınız

header bg
NƏ EDİRİK ?

Seico, layihə tərəfdaşınız olaraq biz sizə A - dan Z - yə fərdi həllər təqdim etməkdə ixtisaslaşmışıq.

  • Astarların statik və dinamik dizaynı
  • Layihənin planlaşdırılması və hazırlanması
  • Yol və torpaq işləri
  • Boru kəmərlərinin yoxlanılması və təmizlənməsi
  • Boru kəmərlərinin təmiri və bərpası
  • Təzyiq testi və bakterioloji analiz
  • Nümunələrin sınaqdan keçirilməsi
NIYE TRENCHLESS

İlk mühüm infrastruktur üsulu problemlərlə rastlaşır.

Müasir dövrdə infrastrukturun böyük hissəsi əvvəlki nəsillər tərəfindən inşa edilmişdir və istifadə müddətinin sonu çatmaq üzrədir.

O cümlədən, cəmiyyət o dərəcədə inkişaf edib ki, əhalinin sıx məskunlaşdığı ərazilərdə ictimai işlərin sosial - iqtisadi təsirinə daha dözmək olmur və hər hansı maneəni ciddi şəkildə məhdudlaşdırmaq lazımdır.

Boru kəmərini yenisi ilə əvəz etmək üçün şəhərin mərkəzində yolun kəsilməsi yalnız son çarə hesab olunur.

Keçən son onilliklər ərzində sənaye, bələdiyyə orqanları və özəl şirkətlər tərəfindən boru kəməri infrastrukturlarının ömrünü uzatmaq üçün istifadə edilən qazıntı aparılmadan icra olunan reabilitasiya üsullarının (boru partlaması, U-liner, GRP panelləri, CIPP astarlar, SIPP astarlar və s...) inkişafına böyük sərmayə qoymuşdur və bu üsullar açma - bağlama üsulları ilə müqayisədə aşağıdakı üstünlüklərə sahibdir:

Ətraf - mühit: Qarşısı alınan qazıntının hər metri ətraf mühitə böyük müsbət təsir göstərir.
Ümumi xərc: Qazıntı aparılmadan icra edilən reabilitasiya üçün əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır.
Səth tələbi: Şəhərlərdə tələb olunandan daha məhduddur.
Layihə müddəti: daha qısa, boru kəmərinin istismardan çıxarılmasını məhdudlaşdırır.


Qazıntı aparılmadan aparılan reabilitasiyadan əvvəl və sonrakı vəziyyət arasındakı fərqi görmək üçün xətti sol və ya sağ tərəfə çəkin.


IBB16® texnologiyasının qürurlu tərəfdaşıdır

IBB16® təzyiqli boruların yenilənməsi üçün istifadə olunan hibrid qol texnologiyasıdır (köhnə boruya yapışmadan - ISO 11295 - ə uyğun olaraq A sinfi). 

Sistem tələb olunan meyarlara çatmaq üçün müxtəlif xüsusiyyətlərə sahib iki borunu birləşdirir.

UV üsulu: birinci təbəqə, sistemin struktur möhkəmliyini təmin edən fiberglas (şüşə lifi) və polyester qatrandan ibarət sərt laminatdır. Örtük prefabrik məhsuldur, boruya çəkilir, şişirilir və UV işığı ilə düzəldilir.

İnversiya (tərs çevirmə) üsulu: ikinci təbəqə sabit PE daxili təbəqəsi olan nazik və elastik keçə astardır. Keçə astar epoksi qatranı ilə hopdurulub inversiya üsulu ilə tətbiq olunur, buxarla bərkidilir. Bu təbəqə hamar və çox keyfiyyətli səth təmin edir.
1. Təmizləmə mərhələsi

Borunun düzəldilməsi üçün yüksək təzyiqli təmizlik işləri görülür.

2. Yoxlama

Robotlu yoxlama mərhələsi - ağac kökünün batması kimi oxşar maddələrin araşdırılması.

3. Freze prosesi

Frezenin tətbiqi ilə boru ehtimal olunan çıxıntılı maneəllərdən təmizlənir.

4. İkinci dərəcəli təmizlik

Borunun vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün bir daha yüksək təzyiqlə təmizlik icra olunur.

5. Quraşdırılması

UB vasitənin quraşdırılması və borunun hamarlanması.

6. Tərs çevirmə

İkinci təbəqənin quraşdırılması, Tərs çevrilməsi - Buxar prosesi qətran + PE örtükləmə.

7. Yekun təzyiq testi

Yekun yoxlamaların və təzyiq testinin aparılması.

References

Şanxay, Çin | Moskva, Rusiya | Kiyev, Ukrayna | Lodz, Polşa | Lvov, Ukrayna | Florensiya, İtaliya | Shengdou, Çin | Oslo, Norveç | Calabria, İtaliya | Praqa, Çexiya...

Seysmoqrafik uyğunluq

IBB16 CIPP müvafiq “Teicordia GR - 63 - CORE Zone 1, 2, 3 & 4” standartları çərçivəsində seysmoloji sınaqlardan keçmişdir.

Tələb olunan yükləmələr nəticəsində təhlükəsizlik əmsalı 16,2 dəfəyə çatdırılıb. - Sınaqlar Cənubi Koreyanın akkreditə olunmuş şirkəti olan SGS laboratoriyası tərəfindən aparılıb.

IBB16® geniş tətbiq olunur
Boru materialı:
magistral borudan asılı olmayaraq istənilən
Əməliyyat təzyiqi:
PN16 - ya qədər
Sertifikat:
İçməli su sertifikatlı (NSF, KIWA)
Təsnifat: sinif IV (AWWA, 2014):
sinif A - yaxın uyğunluq (ISO 11295)
Boru diametri:
DN150 - DN1,600
Maksimum uzunluq:
300 metrə qədər
Əyilir:
45°- yə qədər mümkündür.